ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรามคำแหง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรามคำแหง
เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม กลุ่มเครือข่ายจัดกิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ผลการเรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ท่านปิลัทธ์  อุดมวงษ์ รองผู้อำนนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน  ณ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์"
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2562,19:55   อ่าน 71 ครั้ง