ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศคำสั่งแจ้งคณะครูและนักเรียน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 82) 31 ต.ค. 61
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์" ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการ (อ่าน 204) 09 ส.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน (อ่าน 2759) 16 มิ.ย. 59
เกียรติบัตรวันรักษ์ภาษาไทย สำหรับกรรมการตัดสิน (อ่าน 681) 14 มิ.ย. 59
เกียรติบัตรวันรักษ์ภาษาไทย สำหรับนักเรียน (อ่าน 970) 14 มิ.ย. 59
ประกาศผลการแข่งขันวันรักษ์ภาษาไทย (อ่าน 474) 14 มิ.ย. 59
ศึกษาดูงานโรงเรียนการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (อ่าน 460) 13 มิ.ย. 59
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1688) 11 มิ.ย. 59
เกณฑ์การแข่งขันเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2559 (อ่าน 1448) 11 มิ.ย. 59
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโรงเรียนธนาคาร ธกส. (อ่าน 1821) 08 มิ.ย. 59
คำสั่งรับผิดชอบพิธีไหวครู 2559 (อ่าน 555) 08 มิ.ย. 59
คำสั่งเวรยาม ประจำเดือนมิถุนายน 2559 (อ่าน 534) 08 มิ.ย. 59