ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอมทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน งวดที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ท่านผู้อำนวยการอุไรวรรณ โพธิ์นาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า”ศรีอินทราทิตย์”และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมนต์คีรี มอบทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ประจำปี 2561 (งวดที่ 1) จำนวนเงินคนละ 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน ) จำนวนนักเรียน 55 คน ณ.โรงเรียนบ้านเมืองเก่า”ศรีอินทราทิตย์”
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2562,20:26   อ่าน 50 ครั้ง