ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมลูกเสือสามัญ และยุวกาชาด
ระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2561 ลูกเสือสามัญและยุวกาชาด ระดับชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านนเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" เข้าค่ายพันแรมพร้อมกับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรามคำแหง ณ ค่ายลูกกเสือเทิดไทฟาร์ม
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 2562,06:57   อ่าน 34 ครั้ง