ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารี
ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2561 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" อยู่่ค่ายพักแรม ณ ศูนย์นันทนาการ ค่ายบรมไตรโลกนาถ
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 2562,06:44   อ่าน 30 ครั้ง