ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์
หมู่ที่ 3 ถนนจรดวิถีถ่อง บ้านเมืองเก่า   ตำบลเมืองเก่า  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 697369
Email : pakameti@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน